Chodząc do szkoły napotykamy różnego rodzaju wyzwania. Sprawdziany, kartkówki, prace klasowe i zadania domowe – to tylko szczyt góry lodowej lepiej znanej pod nazwą „obowiązki ucznia”. Jakiekolwiek zadanie pisemne na zajęcia, czy to rozprawka na język polski, czy może referat bądź esej na historię kojarzy się z pracochłonnym okresem, związanym z przekopywaniem się przez setki, o ile nie tysiące definicji, na Wikipedii.

Mając pewien staż w pisaniu prac krótszych oraz dłuższych postanowiłem podzielić się z wami moimi wskazówkami. Oto 6 rad jak pisać lepsze eseje, aby nie oszaleć, a przy okazji zgarnąć dobrą ocenę.

  1. Każdy z akapitów powinien zawierać zdanie tematyczne

We wstępie jest to teza, w zakończeniu zdane podsumowujące, a w każdym z akapitów powinno to być nawiązanie do głównego argumentu, bądź kwestii poruszonej w danym akapicie.

  1. Bezszwowe łączenia pomiędzy akapitami pomagają w przejrzystości pracy

Praca musi w pewien sposób „płynąc”, gdyż jedynie wtedy będzie przyjemna do czytania. Ostatnie zdanie z akapitu powinno w jakiś sposób nawiązywać do początku kolejnego.

  1. Wstęp i zakończenie to ramka dla treści

Traktujcie wstęp i zakończenie jako ramka dla całej treści – są one istotne bo zamykają całą wiadomość zawartą w pracy.

  1. Teza to podstawa

Bez dobrej tezy, nie ma dobrej pracy. Starajcie się, aby była ona konkretna. Podam dwa przykłady:

SŁABA TEZA: Gdynia to fajne miasto.

MOCNA TEZA: Gdynia to fajne miasto, bo ma dobrze rozwiniętą sieć komunikacji miejskiej.

  1. Cytuj rozważnie

Cytaty mogą popierać twoją tezę, lecz pamiętaj aby nie stosować ich nie za dużo, bo twoja praca może zmienić się w czyjąś pracę.  

  1. Nie łam się, czyli o zdaniach wielopodmiotowych

Bądź czytelny. Krótkie zdania nie są fajne. Postaraj się, aby podczas czytania można było płynąć razem z pracą, zatrzymywać się tam, gdzie trzeba się zastanowić. Każda praca jest inna, i każda płynie trochę inaczej, ale nikt nie lubi zbyt wielu przystanków.  

Semestr się kończył, i sam musiałem napisać wiele prac pisemnych. Podążając według tych wskazówek udało mi się zyskać sporo dobrych ocen. Starajcie się przejrzyście ilustrować swoje tezy, gdyż jedynie wtedy zostaniecie zrozumieni przez swojego nauczyciela.