Kocia Kołyska Kurta Vonneguta jest dziełem przełomowym, i wiele dni zajęło mi rozwikłanie tajemnic zawartych pomiędzy słowami. Jak sobie poradziłem? Przesłuchaj, i daj mi znać!